Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Aktuální číslo


  číslo 5/2016Obsah tištěného čísla 5/2016

Editorial

  Libor Juha:
        Editorial 5/2016

Aktuality

  Zdeněk P. Bažant, Milan Jirásek:
        Zhroucení budov Světového obchodního centra (WTC) z hlediska stavební mechaniky

Ve zkratce

  Petr Kulhánek:
        Plazma

60 let KFPP MFF UK

  Jana Šafránková, Jan Wild:
        Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK se představuje

  Pavel Kocán, Pavel Sobotík, Ivan Ošťádal:
        Růst atomárních struktur s nízkou dimenzí. Využití Monte Carlo simulací a řádkovací tunelové mikroskopie

  Radek Plašil, Petr Dohnal, Štěpán Roučka, Juraj Glosík:
        H3+ v mezihvězdném prostoru a v laboratoři

  Jana Šafránková, Zdeněk Němeček, František Němec, Lubomír Přech:
        Spektrální vlastnosti slunečního větru

  Jiří Pavlů, Zdeněk Němeček, Jana Šafránková:
        Měsíc: stále exotická destinace

  Jan Wild, Pavel Kudrna, Milan Tichý:
        Použití dvousondové diagnostiky při měření vlastností plazmatu v nestandardních systémech

  Viktor Johánek, Vladimír Matolín, Josef Mysliveček:
        Moderní fyzika povrchů: sbližování reálného a modelového světa

Historie fyziky – dokument

  František F. Čecháč:
        O čtvrtém stavu aggregačním čili o hmotě zářící

  August Seydler:
        Poznámky k předcházejícímu článku

Mládež a fyzika

  Vít Bednář, Jiří Tesař, Vladimír Vochozka:
        Měření průběhu osvětlení a jeho hodnot při použití fotoblesku

  Jan Kříž, Ľubomír Konrád, Filip Studnička, Bohumil Vybíral:
        Fotometrie v úlohách fyzikálních olympiád

Zprávy

  Jan Hladký:
        Richard Lednický a jeho cesta částicovou fyzikou


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2016. All rights reserved.