Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy

aktuální číslo

ČČF 1/2017:

Nobelovy ceny za fyziku (2015)
– referáty přednášek:
T. Kajita: Objev oscilací atmosférických neutrin
A. B. McDonald: Neutrinová observatoř v Sudbury

Vynikající fyzici, přesto neúspěšní kandidáti
na Nobelovu cenu za fyziku

Vysokoškolská autonomie a svoboda bádání

předplatitelé
jméno:
heslo:

novinky

Cedric Villani:
"Of particles, stars and eternity"

MFF UK a Učená společnost ČR vás zvou na přednášku nositele Fieldsovy medaile pro rok 2010 Cedric Villani: "Of particles, stars and eternity". Přednáška proběhne 13. dubna v 10:30 v posluchárně M1 MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. Více zde.

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČČF ZDARMA [zde]

Bonus pro předplatitele

Stávající i noví předplatitelé ročního předplatného ČČF na rok 2017, kteří uhradí předplatné do konce března 2017, budou zařazeni do slosování o 15 knih od nakladatelství MatfyzPress MFF UK. Slosování proběhne v polovině dubna 2017. Následně budou jména výherců uvedena i na našem webu. Redakce bude výherce kontaktovat.

Facebook ČČF

Novou facebookovou stránku našeho časopisu najdete zde.

3 čísla zdarma

Ke každému novému předplatnému nabízíme zdarma tři čísla Čs. čas. fyz. z ročníku 2016 a nebo staršího. Pomocí „vyhledávání” si vyberte libovolná čísla a objednejte si je e-mailem či telefonicky. Zdarma je zašleme na vámi uvedenou adresu.

Dárkové předplatné

Darujte svým blízkým dárkové předplatné Československého časopisu pro fyziku. Obdržíte individuální dárkový certififikát. Více zde.

Archiv již od 2000

Archiv PDF našeho časopisu jsme zpětně rozšířili i o rok 2000 (svazek 50). Ve "vyhledávání" jsou tedy předplatitelům přístupné plné texty všech článků ve formátu PDF od čísla 1/2000 až dodnes. Tedy nyní rovných 100 kompletních čísel našeho časopisu v PDF.


Aktualizace těchto stránek proběhla
18. 4. 2017

počítadlo.abz.cz

Zde si můžete prohlédnout ukázku z aktuálního čísla ČČF 1/2017.

Akustika

pouze na webu

pouze pro předplatitele

V příštím čísle časopisu naleznete příspěvky z oboru akustiky. Nabízíme tedy našim čtenářům možnost připomenout si již teď,
v dostatečném předstihu, její elementární základy:

R. Beranek, J. Deisinger, H. Kellermann (přel. F. Zlatník):
Fysika pro nižší třídy středních škol, II. díl pro čtvrtou třídu.
Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Vídeň-Lipsko 1933, s. 71-81.

Tato mimořádně názorná a textově stručná a jasná učebnice představuje v naší fyzikální literatuře jistou kuriozitu – fyziku z ní studovali žáci středních škol s českou řečí vyučovací ve Vídni v období před anšlusem Rakouska.


Československý časopis pro fyziku v roce 2017

Vážení čtenáři, v roce 2017 se mimo jiné v ČČF objeví:

  • Věk senzorů: od Hallových sond po chemirezistory
  • Kdo skutečně objevil cyklickou strukturu benzenu? Animozita říšských Němců k Rakušanům a Kekulého báchorka o hadovi
  • Život a dílo Josefa Loschmidta (1821–1895), rodáka z Počernů (Putschirn)
  • Fyzika ve velkých národních výzkumných infrastrukturách
  • Bezolovnaté pájky: výhody a nevýhody
  • Měření velmi malých změn indexu lomu
  • Jak fyzika a chemie zkoumá staré rukopisy, připomenutí jednoho výročí 1817–2017
Děkujeme všem předplatitelům ČČF, kteří svým předplatným podporují vydávání vědecko-populárního časopisu české a slovenské fyzikální obce.

Vyhodnocení čtenářské soutěže ČČF

V loňském roce jsme pro čtenáře ČČF připravili další zajímavou soutěžní úlohu. Ptali jsme se, zda může homogenní směs uranu
o přírodním izotopovém složení a grafitu dosáhnout při nějakém poměru zmíněných složek kritického stavu. Odpověď zní – ne. Musela by se vypustit podmínka homogenity, tzn. palivo (uran) použít ve formě palivových tyčí, tak jako to udělal Enrico Fermi v případě první řízené jaderné reakce.
Kompletní řešení soutěžní úlohy naleznete v Československém časopise pro fyziku číslo 1/2017, kde bylo se svolením autora a vítěze soutěže doc. Stanislava Daniše z katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK v Praze otištěno.
Vítězi gratulujeme.
Redakce ČČF

Fyzik Jára Cimrman

Přinášíme našim čtenářům článek českého herce, scénáristy a režiséra Ladislava Smoljaka (1931–2010):

L. Smoljak:
Jára Cimrman (K 100. výročí narození).
In: Čs. čas. fyz., A 23, 180-190 (1973).

Text vyšel v našem časopise před více než čtyřiceti lety, aby čtenářům přiblížil osobnost a tvorbu Járy Cimrmana, především však Mistrovo dílo fyzikální. Autor článku byl k tomuto náročnému úkolu plně kvalifikován, neboť vystudoval učitelství M-F (1952–1957) a jistý čas působil jako asistent na Fakultě technické a jaderné fyziky (1956–1958).


BANNER-19-konferencia
fks.sk
astropis
matfyz.cz
banner_p-mat
otevrena_veda_3
Fyzikální olympiáda SR
Fyzikální olympiáda

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2017. All rights reserved.