Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy

aktuální číslo

ČČF 4/2017:

Moderní instrumentace pro strukturní
výzkumy využívající rozptylu neutronů

Pájky a pájení v elektrotechnice

Jevy na hranicích zrn a mezikrystalová
křehkost kovových materiálů

Christiaan Huygens (1629-1695)

předplatitelé
jméno:
heslo:

novinky

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČČF ZDARMA [zde]

Facebook ČČF

Facebookovou stránku našeho časopisu najdete zde.

3 čísla zdarma

Ke každému novému předplatnému nabízíme zdarma tři čísla Čs. čas. fyz. z ročníku 2016 a nebo staršího. Pomocí „vyhledávání” si vyberte libovolná čísla a objednejte si je e-mailem či telefonicky. Zdarma je zašleme na vámi uvedenou adresu.

Dárkové předplatné

Darujte svým blízkým dárkové předplatné Československého časopisu pro fyziku. Obdržíte individuální dárkový certififikát. Více zde.

Archiv již od 2000

Archiv PDF našeho časopisu jsme zpětně rozšířili i o rok 2000 (svazek 50). Ve "vyhledávání" jsou tedy předplatitelům přístupné plné texty všech článků ve formátu PDF od čísla 1/2000 až dodnes. Tedy nyní rovných 100 kompletních čísel našeho časopisu v PDF.


Aktualizace těchto stránek proběhla
19. 10. 2017

počítadlo.abz.cz

Zde si můžete prohlédnout ukázku z aktuálního čísla ČČF 5/2017.

Christiaan Huygens

pouze na webu

pouze pro předplatitele

V aktuálním čísle našeho časopisu je věnována značná pozornost životu a dílu Christiaana Huygense a také době, v níž žil, bádal a tvořil. 17. století bylo pro vznik a raný vývoj novověkých přírodních, exaktních a technických věd klíčové:

Zdeněk Horský:
Některé aspekty změn ve vědě 17. století,
Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV 9-10, 17-28 (1968).

V září 1967 bylo v Praze uspořádáno mezinárodní sympozium „Vědecká revoluce 17. století a matematicko-fyzikální vědy“, na němž byl přednesen i výše uvedený příspěvek významného historika přírodních a exaktních věd, především astronomie, Zdeňka Horského (1929-1988).

Československý časopis pro fyziku v roce 2017

Vážení čtenáři, v roce 2017 se mimo jiné v ČČF objeví:

  • Věk senzorů: od Hallových sond po chemirezistory
  • Kdo skutečně objevil cyklickou strukturu benzenu? Animozita říšských Němců k Rakušanům a Kekulého báchorka o hadovi
  • Život a dílo Josefa Loschmidta (1821–1895), rodáka z Počernů (Putschirn)
  • Fyzika ve velkých národních výzkumných infrastrukturách
  • Bezolovnaté pájky: výhody a nevýhody
  • Měření velmi malých změn indexu lomu
  • Jak fyzika a chemie zkoumá staré rukopisy, připomenutí jednoho výročí 1817–2017
Děkujeme všem předplatitelům ČČF, kteří svým předplatným podporují vydávání vědecko-populárního časopisu české a slovenské fyzikální obce.

Vyhodnocení čtenářské soutěže ČČF

V loňském roce jsme pro čtenáře ČČF připravili další zajímavou soutěžní úlohu. Ptali jsme se, zda může homogenní směs uranu
o přírodním izotopovém složení a grafitu dosáhnout při nějakém poměru zmíněných složek kritického stavu. Odpověď zní – ne. Musela by se vypustit podmínka homogenity, tzn. palivo (uran) použít ve formě palivových tyčí, tak jako to udělal Enrico Fermi v případě první řízené jaderné reakce.
Kompletní řešení soutěžní úlohy naleznete v Československém časopise pro fyziku číslo 1/2017, kde bylo se svolením autora a vítěze soutěže doc. Stanislava Daniše z katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK v Praze otištěno.
Vítězi gratulujeme.
Redakce ČČF

Fyzik Jára Cimrman

Přinášíme našim čtenářům článek českého herce, scénáristy a režiséra Ladislava Smoljaka (1931–2010):

L. Smoljak:
Jára Cimrman (K 100. výročí narození).
In: Čs. čas. fyz., A 23, 180-190 (1973).

Text vyšel v našem časopise před více než čtyřiceti lety, aby čtenářům přiblížil osobnost a tvorbu Járy Cimrmana, především však Mistrovo dílo fyzikální. Autor článku byl k tomuto náročnému úkolu plně kvalifikován, neboť vystudoval učitelství M-F (1952–1957) a jistý čas působil jako asistent na Fakultě technické a jaderné fyziky (1956–1958).


vnuf 22
BANNER-19-konferencia
fks.sk
astropis
matfyz.cz
banner_p-mat
otevrena_veda_3
Fyzikální olympiáda SR
Fyzikální olympiáda

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2017. All rights reserved.