Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy

aktuální číslo

ČČF 2/2016:

registrace gravitačních vln

Steenbeckův Wirbelrohr

evekce měsíce

60 let SÚJV v Dubně

Sir William Crookes

předplatitelé
jméno:
heslo:

novinky

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČČF ZDARMA [zde]

Autorské honoráře

Redakce ČČF a vydavatel — FZÚ AV ČR, v. v. i., oznamují, že od čísla 2/2016 budou autorům příspěvků v ČČF vypláceny autorské honoráře za licenci zveřejnit článek. Honoráře budou vypláceny na účet autora podle aktuálního redakčního ceníku. Ceník pro rok 2016: Rubrika „ve zkratce“ — 400 Kč za tiskovou stranu, ostatní rubriky (mimo recenzí) — 250 Kč za tiskovou stranu. Více informací viz karta „pro autory“.

Soutěžní úloha pro čtenáře ČČF

byla prodloužena do konce dubna 2016. Vyhrajte knihu z nakladatelství Academia.

Facebook ČČF

Novou facebookovou stránku našeho časopisu najdete zde.

3 čísla zdarma

Ke každému novému předplatnému nabízíme zdarma tři čísla Čs. čas. fyz. z ročníku 2014 a nebo staršího. Pomocí „vyhledávání” si vyberte libovolná čísla a objednejte si je e-mailem či telefonicky. Zdarma je zašleme na vámi uvedenou adresu.

Dárkové předplatné

Darujte svým blízkým dárkové předplatné Československého časopisu pro fyziku. Obdržíte individuální dárkový certififikát. Více zde.

Archiv již od 2001

Archiv PDF našeho časopisu jsme zpětně rozšířili i o rok 2001 (svazek 51) a 2002 (svazek 52). Ve "vyhledávání" jsou tedy předplatitelům přístupné plné texty všech článků ve formátu PDF od čísla 1/2001 až dodnes.


Aktualizace těchto stránek proběhla
19. 4. 2016

počítadlo.abz.cz

Zde si můžete prohlédnout ukázku z aktuálního čísla ČČF 2/2016.

Sir William Crookes

pouze na webu

pouze pro předplatitele

V tomto čísle přinášíme článek věnovaný životu a dílu významného britského chemika a fyzika viktoriánské epochy Williama Crookese, který je zaměřen především na reflexi Crookesova konceptu tzv. zářivé hmoty jako čtvrtého skupenství v našich zemích. Aktuální příspěvek navazuje na text, jež o Willamu Crookesovi a jeho četných objevech vyšel v našem časopise před již téměř čtyřiceti lety:

M. Kucharski:
„Sir William Crookes (1832–1919)“,
Čs. čas. fyz. A 29, 504-508 (1979).

Tento starší příspěvek přinášíme předplatitelům v elektronické podobě. Pozornosti čtenářů doporučujeme především pasáž o Crookesově zájmu o výzkum jevů spojených se spiritistickými seancemi, v jeho době značně populárními. Jako dokument přinášíme v tomto čísle na str. 119-128 část českého překladu (1908) jeho spisu „Spiritualismus a věda. Pokusná bádání o psychické síle“.


Československý časopis pro fyziku v roce 2016

Vážení čtenáři, v roce 2016 se mimo jiné v ČČF objeví:

  • Milankovičovy cykly, nebo oxid uhličitý?
  • Materiály štěpné a fúzní energetiky
  • Bratři Farkašovi a „studená fúze“: z Dunajské Stredy do Berlína-Dahlemu, pak přes starou dobrou Anglii na Blízký východ a do Kanady
  • Před 75 lety byly položeny základy využívání energie jaderného štěpení
  • Koherenční difraktivní zobrazování
  • Matematické základy kvantové teorie
  • Je strunová teorie fyzikální teorií?
Děkujeme všem předplatitelům ČČF, kteří svým předplatným podporují vydávání vědecko-populárního časopisu české a slovenské fyzikální obce.

Soutěžní úloha pro čtenáře ČČF

Před 75 lety publikovali Otto Hahn a Fritz Strassmann [Naturwissenschaften 27, 11 a 89 (1939)] výsledky studia jaderných přeměn probíhajících v neutrony ozářeném uranu. Místo očekávaných izomerů radia zaregistrovali mnohem lehčí radioizotopy (prvním bylo 140Ba), o nichž správně usoudili, že ve studované soustavě nemohly vzniknout jinak, než neutrony vyvolaným štěpením jader uranu. Tak byla objevena zatím nejpodrobněji prostudovaná štěpná reakce, široce využívaná v naprosté většině jaderných reaktorů a pro realizaci resp. iniciaci jaderných explozí. Jí věnujeme i následující soutěžní úlohu.

Může homogenní směs uranu o přírodním izotopovém složení a grafitu dosáhnout při nějakém poměru zmíněných složek kritického stavu? Svou odpověď založte na výpočtu. Potřebné charakteristiky jaderných procesů, prosím, dohledejte v otevřených zdrojích. Řešitelé tak mohou experimentálně otestovat oblíbený předpoklad současného studentstva, že není třeba učit se něčemu zpaměti, neboť vše je přece na internetu.

Úspěšní řešitelé této úlohy budou zařazeni do slosování soutěže o knihy z nakladatelství Academia. Soutěž je prodloužena do konce dubna 2016.
Své odpovědi nám můžete poslat na e-mailovou adresu: cscasfyz@fzu.cz nebo na poštovní adresu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Redakce ČČF, Na Slovance 2, 182 21, Praha 8 a to nejpozději do 30. 4. 2016 (včetně), kdy bude soutěž ukončena a vylosováni výherci.


banner_rotunda
fks.sk
astropis
matfyz.cz
banner_p-mat
otevrena_veda_3
Fyzikální olympiáda SR
Fyzikální olympiáda

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2016. All rights reserved.